karty pracy
30 gotowych lekcji z matematyki
na poziomie podstawowym

1.1
1.2

KARTA PRACY - Liczby rzeczywiste - LEKCJA 1

2.1

KARTA PRACY - Liczby rzeczywiste - LEKCJA 2

2.2

KARTA PRACY - Liczby rzeczywiste - LEKCJA 2

3.1

KARTA PRACY - Wyrażenia algebraiczne - LEKCJA 3

3.2

KARTA PRACY - Wyrażenia algebraiczne - LEKCJA 3

4.1

KARTA PRACY - Wyrażenia algebraiczne - LEKCJA 4

4.2

KARTA PRACY - Wyrażenia algebraiczne - LEKCJA 4

1-2

KARTA PRACY MIX cz.1 - Zadania z działów: Liczby rzeczywiste, Wyrażenia algebraiczne - LEKCJA 5

1-2

KARTA PRACY MIX cz.2 - Zadania z działów: Liczby rzeczywiste, Wyrażenia algebraiczne - LEKCJA 6

7.1

KARTA PRACY - Funkcje - LEKCJA 7

7.2

KARTA PRACY - Funkcje - LEKCJA 7

8.1

KARTA PRACY - Funkcje - LEKCJA 8

8.2

KARTA PRACY - Funkcje - LEKCJA 8

9.1

KARTA PRACY - Równania i nierówności - LEKCJA 9

9.2

KARTA PRACY - Równania i nierówności - LEKCJA 9

10.1

KARTA PRACY - Układy równań - LEKCJA 10

10.2

KARTA PRACY - Układy równań - LEKCJA 10

3-5

KARTA PRACY MIX cz.1 - Zadania z działów: Funkcje, Równania i nierówności, Układy równań - LEKCJA 11

3-5

KARTA PRACY MIX cz.2 - Zadania z działów: Funkcje, Równania i nierówności, Układy równań - LEKCJA 12

13.1

KARTA PRACY - Ciągi - LEKCJA 13

13.2

KARTA PRACY - Ciągi - LEKCJA 13

14.1

KARTA PRACY - Trygonometria - LEKCJA 14

14.2

KARTA PRACY - Trygonometria - LEKCJA 14

15.1

KARTA PRACY - Planimetria - LEKCJA 15

15.2

KARTA PRACY - Planimetria - LEKCJA 15

6-8

KARTA PRACY MIX cz.1 - Zadania z działów: Ciągi, Trygonometria, Planimetria - LEKCJA 16

6-8

KARTA PRACY MIX cz.2 - Zadania z działów: Ciągi, Trygonometria, Planimetria - LEKCJA 17

18.1

KARTA PRACY - Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej - LEKCJA 18

18.2

KARTA PRACY - Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej - LEKCJA 18

19.1

KARTA PRACY - Stereometria - LEKCJA 19

19.2

KARTA PRACY - Stereometria - LEKCJA 19

9-10

KARTA PRACY MIX cz. 1 - Zadania z działów: Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej, Stereometria - LEKCJA 20

9-10

KARTA PRACY MIX cz. 2 - Zadania z działów: Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej, Stereometria - LEKCJA 21

22.1

KARTA PRACY - Kombinatoryka, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - LEKCJA 22

22.2

KARTA PRACY - Kombinatoryka, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - LEKCJA 22

23.1

KARTA PRACY - Optymalizacja - LEKCJA 23

23.2

KARTA PRACY - Optymalizacja - LEKCJA 23

24.1

KARTA PRACY - Optymalizacja - LEKCJA 24

24.2

KARTA PRACY - Optymalizacja - LEKCJA 24

11-13

KARTA PRACY MIX - Zadania z działów: Kombinatoryka, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, Optymalizacja - LEKCJA 25

P.1

KARTA PRACY MIX - PODSUMOWANIE 1 Wszystkie działy - LEKCJA 26

P.2

KARTA PRACY MIX - PODSUMOWANIE 2 Wszystkie działy - LEKCJA 27

P.3

KARTA PRACY MIX - PODSUMOWANIE 3 Wszystkie działy - LEKCJA 28

P.4

KARTA PRACY MIX - PODSUMOWANIE 4 Wszystkie działy - LEKCJA 29

P.5

KARTA PRACY MIX - PODSUMOWANIE 5 Wszystkie działy - LEKCJA 30

P.6

KARTA PRACY MIX - PODSUMOWANIE 6 Wszystkie działy - LEKCJA 31

P.7

KARTA PRACY MIX - PODSUMOWANIE 7 Wszystkie działy - LEKCJA 32


KONTAKT

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami:

ELITMAT
elitmat@elitmat.pl
51-77777-51
Dane do przelewu

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma
Okrzei 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Nr konta bankowego: 56 1050 1894 1000 0023 0996 6253