karty pracy
30 gotowych lekcji z matematyki
na poziomie podstawowym

1.1
LICZBY RZECZYWISTE Zobacz darmową kartę pracy w pełnej wersji
1.2

LICZBY RZECZYWISTE

2.1

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

2.2

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

2.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO DWÓCH DZIAŁACH

3.1

FUNKCJE

3.2

FUNKCJE

3.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO TRZECH DZIAŁACH

4.1

RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

4.2

RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

4.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO CZTERECH DZIAŁACH

5.1

CIĄGI

5.2

CIĄGI

5.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO PIĘCIU DZIAŁACH

6.1

TRYGONOMETRIA

6.2

TRYGONOMETRIA

6.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO SZEŚCIU DZIAŁACH

7.1

PLANIMETRIA

7.2

PLANIMETRIA

7.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO SIEDMIU DZIAŁACH

8.1

GEOMETRIA KARTEZJAŃSKA

8.2

GEOMETRIA KARTEZJAŃSKA

8.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO OŚMIU DZIAŁACH

9.1

STEREOMETRIA

9.2

STEREOMETRIA

9.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO DZIEWIĘCIU DZIAŁACH

10.1

STATYSTYKA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO I KOMBINATORYKA

10.2

STATYSTYKA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO I KOMBINATORYKA

10.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO DZIESIĘCIU DZIAŁACH

10.4

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO DZIESIĘCIU DZIAŁACH

11.1

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE NA MATURZE OD 2023

11.2

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE NA MATURZE OD 2023

11.3

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE NA MATURZE OD 2023

11.4

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE NA MATURZE OD 2023

KONTAKT

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami:

ELITMAT
elitmat@elitmat.pl
51-77777-51
Dane do przelewu

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT Dariusz Kulma
Okrzei 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Nr konta bankowego: 56 1050 1894 1000 0023 0996 6253