karty pracy
30 gotowych lekcji z matematyki
na poziomie podstawowym

1.1
LICZBY RZECZYWISTE Zobacz darmową kartę pracy w pełnej wersji
1.2

LICZBY RZECZYWISTE

2.1

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

2.2

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

2.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO DWÓCH DZIAŁACH

3.1

FUNKCJE

3.2

FUNKCJE

3.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO TRZECH DZIAŁACH

4.1

RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

4.2

RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

4.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO CZTERECH DZIAŁACH

5.1

CIĄGI

5.2

CIĄGI

5.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO PIĘCIU DZIAŁACH

6.1

TRYGONOMETRIA

6.2

TRYGONOMETRIA

6.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO SZEŚCIU DZIAŁACH

7.1

PLANIMETRIA

7.2

PLANIMETRIA

7.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO SIEDMIU DZIAŁACH

8.1

GEOMETRIA KARTEZJAŃSKA

8.2

GEOMETRIA KARTEZJAŃSKA

8.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO OŚMIU DZIAŁACH

9.1

STEREOMETRIA

9.2

STEREOMETRIA

9.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO DZIEWIĘCIU DZIAŁACH

10.1

STATYSTYKA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO I KOMBINATORYKA

10.2

STATYSTYKA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO I KOMBINATORYKA

10.3

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO DZIESIĘCIU DZIAŁACH

10.4

PODSUMOWUJĄCA KARTA PRACY PO DZIESIĘCIU DZIAŁACH